Archiwum

Archive for the ‘Trójca Święta’ Category

Przybądź, o Duchu Pocieszycielu!

Minolta DSC

O Stworzycielu Duchu, przyjdź.
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem
Twym Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

trojcaPrawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX wieku, a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy świętej wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia. (Mszał Rzymski- wprowadzenie do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi o tym, że Pan jest Bogiem, jesteśmy dziećmi Boga a co za tym idzie  jesteśmy współdziedzicami Chrystusa a także że wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty są synami Bożymi. Ewangelię wieńczą słowa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Krótkie, ale jak treściwe przedstawienie tajemnicy dnia dzisiejszego. Każdego dnia zagłębiajmy się w to misterium jakim jest Trójca Przenajświętsza uświadamiając sobie, co Ona wprowadza w moje życie i kim tak właściwie dla mnie jest.

“Benedicta sit Santa Trinitas atque indivisa unitas: confitebimur ei, quia fecie nobiscum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!” (antyfona na wejście)

Kategorie:Trójca Święta