Archiwum

Archive for the ‘życzenia’ Category

Chrystus Zmartwychwstał!

17 kwietnia 2022 Dodaj komentarz

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

J 20,1-9

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę:
– radości ze zmartwychwstania i spotkania z Chrystusem
– doświadczenia Jego Miłości
– pięknych spotkań, relacji i rozmów
– prawdziwej, silnej i głębokiej wiary

W imieniu Ekipy
Asia

Dzień życia konsekrowanego 2022

Z okazji minionego Dnia życia konsekrowanego
wszystkim siostrom chciałabym życzyć:
-błogosławieństwa Bożego
-licznych i pięknych owoców Waszej posługi
-radości z wybranej drogi
-ciągłej fascynacji Jezusem i Maryją

Niech w realizacji Waszego powołania wspiera Was Maryja, a Ten, któremu poświęciliście swoje życie, niech prowadzi Was drogą świętości!

W imieniu Ekipy DDASz
Asia Hadzik

Boże Narodzenie 2021

26 grudnia 2021 Dodaj komentarz

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Łk 2,15-20

A Wam życzę:
-prawdziwej miłości w czasach zarazy
-radości z każdego spotkania (również tego on-line)
-docenienia każdej relacji i każdego spotkania
-radości z przyjścia Jezusa
-prawdziwego spotkania z Nowonarodzonym
-prawdziwej, Bożej radości i miłości

Asia Hadzik
w imieniu całej Ekipy DDASZ

Ofiarowanie Pańskie

Matki Bożej Gromnicznej

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,

według słowa Twojego,

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

Kantyk Symeona

(…) Płyną tony nabożne

Jak za zamieć nad gajem, poprzez pola, przez śnieżne.

Ciągną ludzie przełajem. Brną do kolan w śnieżycy

Jak w mokradli nadrzecznej. Oj, ustałoż, ustałoż!

W dzień Maryi Gromnicznej!

Hula wicher po polu, szumi zamieć po borze:

Stary kościół z modrzewia dziwnie płonie i gorze. (…)

A ludziska wzdychają, że aż ściany się trzęsą

Do tej Pani w ołtarzu w pozłocistej robronie

Do tej Matki Gromnicznej o śmierć lekką przy zgonie (…)

Idą ludzie z kościoła bez obawy i lęku,

Ten się śmierci nie boi, co gromnicę ma w ręku!

Kazimierz Laskowski

Fot. Wiesław Ochotny

(…) Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce Moje, w nich są wyciśnięte rysy Moje i dlatego Ojciec Niebieski spogląda na nie ze szczególnym upodobaniem. Oni będą dziwowiskiem aniołów i ludzi; liczba ich jest bardzo mała, one są na obronę przed sprawiedliwością Ojca Niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują istnienie świata. (…)

Dz. 367

Gdy rozmodloną myślą wgłębimy się w ten cudowny system dzieł Pańskich, łatwo zrozumiemy, że życie zakonne jest jedną z forum koniecznych wśród rozmaitych sposobów oddawania hołdu Królowi Miłosierdzia, że jest to jedna z najbliższych komnat prześwietnej sali tronowej, że tam powołani są ulubieni syna Bożego, oblubienice Króla Miłosierdzia, do którego biegną z radością wielką, przyodziane szatą czystości anielskiej, pokory w posłuszeństwie i wyrzeczenia w ubóstwie.

bł. Michał Sopoćko, List I „Przygotujcie grunt pod moc z wysokości” z Listów z Czarnego Boru

W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego składamy wszystkim Osobom Konsekrowanym najserdeczniejsze życzenia obfitego błogosławieństwa, nieustannej troskliwości i wszelkich potrzebnych łask od Wszechmocnego Boga.
Ekipa DDASZ

Początek roku…

1 Stycznia Nowy Rok

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Światowy Dzień Modlitw o Pokój

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Dołączając się do wszystkich życzeń i serdeczności, które już otrzymaliście,
życzymy Wam wszystkim i sobie, wszelkiego dobra, pokoju, wytrwałości w spełnianiu postanowień i wszelkiej pomyślności w roku 2021. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi.

Ekipa DDASZ

Zupełnie inne Boże Narodzenie….

26 grudnia 2020 Dodaj komentarz

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

J 1,1-18

Tegoroczne Boże Narodzenie chyba dla każdego były inne. W dobie pandemii i mnóstwa mniej czy bardziej sensownych obostrzeń – cieszy każde spotkanie, każdy uścisk, zwłaszcza mnie jako ekstrawertyka. Jedni – tak jak ja – będą ubolewać na ograniczenia dotyczące spotkań, inni wręcz przeciwnie. Jednak sama potrzebowałam w tym wszystkim chwili w samotności, bo te Święta wcale nie były łatwe – nie dość, że drugie bez matki, to jeszcze kilka dni przed Bożym Narodzeniem zmarł nasz Dziadek (jako pierwszy z całej czwórki naszych dziadków) i dzień przed Wigilią był pogrzeb, a ja tak bardzo w te Święta doświadczyłam, że: Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Przez lata powtarzałam, że nienawidzę Bożego Narodzenia, że chciałabym inaczej. W ubiegłym roku – było inaczej, zdecydowanie inaczej. Choć nie należały do najłatwiejszych to po raz pierwszy nie powtarzałam przez 3 dni jak to ja bardzo nienawidzę Świąt. Zaczęły się tworzyć nowe wzorce i schematy. W tym roku miało być podobnie, co miało wszystko utrwalić. Nie było. Dzisiaj, w te Święta radość miesza się z żałobą, uśmiech ze łzami, spokój z obawą, zadaniowość z emocjonalnością, życie doczesne i wieczne, sacrum z profanum. Tak jak Człowieczeństwo i Bóstwo miesza się i łączy w Nowonarodzonym. Nie wiem czy jeszcze kiedyś stwierdzę, że nienawidzę Bożego Narodzenia, wiem, że już nigdy nie będą takie same.

A Wam życzę:
-prawdziwej miłości w czasach zarazy
-radości z każdego spotkania (również tego on-line)
-docenienia każdej relacji i każdego spotkania
-radości z przyjścia Jezusa
-prawdziwego spotkania z Nowonarodzonym
-prawdziwej, Bożej radości i miłości

Asia Hadzik
w imieniu całej Ekipy DDASZ

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś!

12 kwietnia 2020 Dodaj komentarz

jesus-2665915_1920

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. J 20,1-9

 

To, że te Święta Wielkiej nocy są zdecydowanie wiemy już wszyscy, w końcu wszyscy tego doświadczamy. Święta niczym pierwsi chrześcijanie w swoich małych, domowych wspólnotach. Swoja codzienna obecność może już zmęczyć, kiedy rodziny spędzają czas 24 godziny na dobę razem, bez chwili odpoczynku od siebie, rodzą się konflikty i napięcia. Lecz mimo tego wszystkiego, mimo całego chaosu, kłótni, paniki i strachu przychodzi Zmartwychwstały. Przychodzi mimo tego, a może jednak szczególnie dlatego przychodzi w tak ciężkim czasie. Powstał z grobu, pokonał mrok śmierci i zło, by pokonać zło w nas. Po raz kolejny zwyciężył nad mrokiem i chaosem. Zwyciężył swoją Miłością. Naszą siłą On, który jest Miłością powstałą z martwych.

Drodzy czytelnicy!
Kochani wy wszyscy, którzy w jakikolwiek tworzycie Dzieło Duchowej Adopcji Sióstr Zakonnych!

Proszę Was o Miłość.
Kochajcie się wzajemnie.
Prosiłam o to już tutaj.

Jednocześnie w imieniu swoim i całej Ekipy chciałabym Wam złożyć życzenia.
Życzę Wam:
– radości ze zmartwychwstania i spotkania z Chrystusem
– doświadczenia Jego Miłości
– cierpliwości do izolacji i siebie nawzajem
– pięknych relacji i rozmów

Asia

Dzień Życia Konsekrowanego

PrymicjeBartka-332.jpgDziś przypada Dzień Życia Konsekrowanego, niezmiennie 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to też dzień poświęcony Maryi jako dzień Matki Boskiej Gromnicznej.

„Światło na oświecenie pogan” to słowo całkowicie wypełnia się w życiu każdej osoby konsekrowanej, a na pewno powinno się wypełniać. Każda z tych osób stara się być prawdziwym apostołem wyznawanej wiary, apostołem-uczniem Chrystusa. Ofiara z własnego życia na rzecz innych, staje się niejako odniesieniem do ofiary Jezusa na krzyżu.

Bez zbędnych słów, lecz za papieżem Benedyktem XVI, życzmy wszystkim osobom, które odkryły swoje powołanie poprzez życie konsekrowane, aby właśnie ten najpiękniejszy czas „miał smak ewangelicznej paruzji”.

„Drodzy bracia i siostry, radość życia konsekrowanego wiąże się nieuchronnie z udziałem w krzyżu Chrystusa. Tak było w przypadku Najświętszej Maryi Panny. Jej cierpienie jest cierpieniem serca, stanowiącego jedno z Sercem Syna Bożego, przebitego z miłości. Z tej rany wypływa światło Boga. Także z cierpienia, ofiary, daru z samego siebie, którym osoby konsekrowane żyją ze względu na umiłowanie Boga i bliźnich, promieniuje to samo światło, które ewangelizuje ludzi. Z okazji tego święta życzę szczególnie wam, konsekrowanym, aby wasze życie zawsze miało smak ewangelicznej paruzji, aby Dobra Nowina była w was przeżywana, świadczona, głoszona i jaśniała jako Słowo prawdy (por. List apostolski. Porta fidei, 6). Amen.”

(Benedykt XVI, Watykan – Homilia podczas Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra z okazji XVII Dnia Życia Konsekrowanego, 2.02.2013)


Fot. Marcin Śliwiński- Lux Anima

Jest taki dzień… – życzenia bożonarodzeniowe

25 grudnia 2016 Dodaj komentarz

the-nativity-icon

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».  (Łk 2, 1-14)

A Wam życzę:
-prawdziwego spotkania z Nowonarodzonym
-prawdziwej, Bożej radości i miłości
-pokoju w sercu
-pojednania w rodzinach
-radosnych spotkań z najbliższymi
-przemiany serc

Asia Hadzik
w imieniu całej Ekipy DDASZ

A jaki prezent dla Ciebie, Jezu, przygotowaliśmy?

24 grudnia 2014 Dodaj komentarz

Panie Jezu! Świętujemy Twoje urodziny. Pod choinkami mnóstwo prezentów, stoły uginają się od jedzenia, każdy wystrojony i w gotowości do świątecznego spotkania. A jaki prezent dla Ciebie, Jezu, przygotowaliśmy? Bo pod choinką już pustki. A w naszych sercach? Czy przybyłeś prawdziwie do naszych domów w to Boże Narodzenie? Czy udało Ci się przebić przez zgiełk świątecznych przygotowań, mnóstwa zakupów i głośnych kolęd? A Tobie, Jezu, co możemy życzyć, skoro jesteś Królem Królów, Panem Wszechświata, naszym Panem i Zbawicielem?

A Wam życzę:
-prawdziwego spotkania z Nowonarodzonym
-prawdziwej, Bożej radości i miłości
-pokoju w sercu
-pojednania w rodzinach
-radosnych spotkań z najbliższymi
-przemiany serc

Asia Hadzik
w imieniu całej Ekipy DDASZ