Nadzieja.

plakat_chrystus_krol_0592W minioną niedzielę miała miejsce Uroczystość Chrystusa Króla. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem niedziela dająca niezwykle wielką nadzieję. W liturgii, nie tylko mszalnej Liturgii Słowa, ale i w Liturgii Godzin spotykamy się z czytaniami z Apokalipsy św. Jana. Właśnie jedno z nich odsuwa od nas lęk, dając obraz Chrystusa Króla, który powróci na końcu czasów. Sam Chrystus chce uczynić nas zwycięzcami, oczywiście wtedy kiedy będziemy przestrzegać Jego praw i nakazów, będziemy postępować zgodnie z Jego nauką. Obiecuje, że naszego imienia nie wymaże z księgi życia i da władzę nad poganami. Daje nam NADZIEJĘ, która odsuwa od nas strach przed dniami ostatecznymi.

Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy, białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną. I z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga swojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”.
Godzina Czytań
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
I czytanie: Ap 1, 4-6. 10. 12-18; 2, 26. 28; 3, 5. 12. 20-21

Ty się tym zajmij!

7 Listopad 2015 Dodaj komentarz

niebo998Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: Idźcie lepiej do księdza Dolindo. Ten kapłan z Neapolu, mistyk, zostawił modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus. Modlitwę niezawodną….

Z jakiegoż to powodu wzburzony ulegasz zamętowi? Oddaj Mi swoje sprawy, a wszystko się ułoży i uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, każdy akt prawdziwego oddania i zawierzenia mi przyniesie owoc i rozwiąże napięte sytuacje. Całkowicie zdać się na Mnie oznacza nie zadręczać się i nie wzburzać, nie popadać w desperację, nie napinać się nerwowo, prosząc Mnie, bym idąc waszym zamysłem, przemienił wzburzenie w modlitwę. Całkowicie zdać się na Mnie znaczy zamknąć ze spokojem oczy duszy, odwrócić niespokojną myśl i zamęt i zdać się tylko na Mnie, modląc się słowami: »Ty się tym zajmij«”.
(…) Zamknij oczy i pozwól Mi działać, zamknij oczy i pomyśl o teraźniejszości, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij we Mnie, ufając w Moją dobroć, a zapewniam cię na Moją miłość, że kiedy zwrócisz się do mnie słowami: »Ty się tym zajmij«, oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę musiał poprowadzić cię inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, niosąc jak matka niemowlę na rękach, na drugi brzeg. To twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za wszelką cenę zająć się tym, co cię trapi, wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż to mogę zdziałać, czy mając na względzie potrzeby duchowe, czy też materialne, kiedy dusza zwróci się do mnie słowami: »Ty się tym zajmij«, kiedy zamknie oczy i się uspokoi.
Otrzymujecie niewiele łask, kiedy się zamartwiacie. Wiele zaś łask spada na was, jeśli tylko modlitwa wasza staje się pełnym zawierzeniem i oddaniem się Mi. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak jak ty tego chcesz… Nie zwracasz się do Mnie, a chcesz jedynie, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów. Nie jesteś chory, skoro prosząc lekarza o pomoc, sugerujesz mu leczenie.
Módlcie się tak, jak was nauczyłem: »święć się imię Twoje«, czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie. »Przyjdź królestwo Twoje«, czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie. »Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi«, czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie, (…) Jeśli powiesz mi naprawdę: »bądź wola Twoja«, czyli jakbyś mówił: »Ty się tym zajmij«, wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. (…)
Powiadam ci, że się tym zajmę i podejmę działania jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. Masz wrażenie, że sytuacja się pogarsza? Nie burz się; zamknij oczy i mów: »Ty się zajmij«. Powtarzam ci, że się tym zajmę, że nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości”.

/fragmenty z pism sługi Bożego Dolindo Routolo/

Kategorie:życie codzienne

Siła (cierpliwej) modlitwy

modlitwaIle razy każdy z nas prosił Pana Boga o rzeczy konkretne? Ile każdy z nas spodziewał się natychmiastowego rozwiązania sprawy za wstawiennictwem różnych świętych? Ile razy każdy z nas chwytał za różaniec i modlił się nieustannie w jakiejś intencji, która wymagała natychmiastowego omodlenia? Ile razy każdy z nas obwiniał Pana Boga za niezliczone krzywdy, zniewagi, bóle i żale? Ile razy każdy z nas odkładał modlitwę na później, bo miał inne ‘ważniejsze’ rzeczy do zrobienia?

Modlitwa uleczy wszystko. Nie jest natychmiastowym lekiem na całe zło tego świata, na moje żale, skargi i bóle. Nie jest ostatecznością ale jest codziennością. Tylko codzienna, regularna modlitwa daje rezultat. Pan Bóg nie jest czarodziejem, który wyczaruje mi furę za milion dolarów, bo właśnie o to teraz Go poprosiłam. Nie jest wróżką, która przepowie mi, że za chwilę złamię nogę więc mam nie iść po tym czy innym chodniku. Nie jest kimś za kogo my Go zazwyczaj uważamy.

Pan Bóg jest Bogiem cierpliwym i łaskawym. I chce byśmy i my tacy byli.
Dlatego nie spełnia wszystkich naszych pragnień ale zawsze dotrzymuje swoich obietnic.
Dotrzymuje ich, a wiążę się to z czekaniem na ten dzień, w którym obietnica się wypełni.

***

Leciutko

powoli

choć cierpi

choć boli

choć trochę jest czasu

choć mącą pacierze

o wierze

Leciutko

powoli

choć cierpi

choć boli

choć brak mi odwagi

dla niepoznaki

nie mówię nic

Leciutko

powoli

choć cierpi

choć boli

choć stale wierzę

w moje pacierze

których wysłucha On

(2 I 2012)


wiersz pochodzi ze zbiorów własnych autorki artykułu

Kategorie:Uncategorized

Pełna petarda według ks. Jana Kaczkowskiego

19 Październik 2015 Dodaj komentarz

Jak Ksiądz to robi? Rozmawiamy właśnie o Księdza śmiertelnej chorobie (czyli- nie okłamujmy się- mało pozytywnym temacie), a Ksiądz wyskakuje z tekstem o życiu na pełnej petardzie. Nie ogarniam.

A co mam zrobić? Siedzieć i płakać? Dobrze się czuję (nie licząc przeziębienia i zatok). Mam siłę. Moja sytuacja neurologiczna z pewnością się nie pogarsza. Jest stabilna. Przecież nie mogę zanudzić się na śmierć. Co mam Państwu powiedzieć? Że już mi się odechciało? Że nie chce mi się żyć? Przecież to nieprawda. Życie jest takie ciekawe, takie smaczne. Także smaczne dosłownie. Nie ma pan przypadkiem ochoty na wspaniałą, świeżutką polędwicę, z dobrym winem, w cudownym sosie? Lub choćby na talerz aromatycznej grochówki?

CAM00850W takim właśnie klimacie utrzymana jest cała książka. Kiedy trzeba- powaga, a kiedy..również trzeba- trochę śmiechu. Jeżeli chcesz poznać nie tylko ks. Jana Kaczkowskiego ale i wiele spraw funkcjonujących i przewijających się we współczesności, poglądy księdza jako księdza i księdza jako człowieka, jeżeli chcesz poznać dotąd niewyjaśnione albo zagadkowe życie bohatera, jeżeli szukasz czegoś na długie jesienne wieczory albo gdy masz chandrę- chwyć za książkę „Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość” autorstwa Piotra Żyłki i ks.Jana Kaczkowskiego.

Onkocelebryta- tak też nazywa się ks. Jan, ponieważ jest znany z tego, że ma raka, opowiada dziennikarzowi Piotrowi Żyłce o sprawach przyziemnych, codziennych, o wspomnieniach, o trudnościach z założeniem puckiego hospicjum, o problemach z przyjęciem do seminarium, o słabości do polędwicy oraz o miłości do Pana Boga. W skrócie- o wszystkim.

W książce urzeka mnie prostota i łatwość czytania ale przede wszystkim spojrzenie zwykłego księdza, na rzeczy zwykłe. Ksiądz, którego minione lata życia są cudem (od zdiagnozowania glejaka dawano mu 6 miesięcy. Od tego czasu minęły już…3 lata). To nie jest tak, że ludzie których znam nie mówią mi o wierze, o sprawach, które są na kanwie publicznej czy o zwykłym życiu. Mówią i to bardzo dużo. Książka jest dodatkiem do tego wszystkiego. Utwierdza w wielu przekonaniach ale i w wielu stawia znak zapytania, mając odmienne zdanie do zdania ks. Kaczkowskiego.

Gdybym streściła tutaj całą książkę to zapewne większość z Was by już po nią nie sięgnęło, bo przecież czym może mnie zaskoczyć ksiądz katolicki? Przeczytaj, zastanów się. Może jednak ten ksiądz katolicki przemówi Ci do rozumu, albo wzburzy w tobie krew. Może wyciśnie z ciebie kilka łez, albo wręcz przeciwnie- będzie powodem do śmiechu. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia J

Warto dodać, że kupując książkę wspierasz puckie hospicjum założone przez ks.Jana.

Moc Chrystusa oznacza, że Bóg może wszystko, po prostu wszystko. Jezus Chrystus jest moim Panem, w każdym aspekcie mojego życia, dlatego cały do niego należę (…). Wierzę, że On może wszystko. Dlatego w momentach przełomowych w moim życiu jedną z najtrudniejszych modlitw były słowa: „Przyjmij Panie, całą wolność moją, przyjmij rozum i całą wolę, wszystko, co mam, Tyś mi to dał i całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli.”

Jezus i bogaty młodzieniec…

11 Październik 2015 Dodaj komentarz

d688019440Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. (Mk 10, 17-30)

Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Są ludzie, dla których Bóg jest kimś, kto najchętniej pozbawiłby ich wszystkiego. Zsyła cierpienie, niepowodzenia i burzy wszystkie ludzkie plany. Zwłaszcza te, które wydają się być najlepsze. Nie pozwala cieszyć się życiem, ale każe wszystkiego sobie odmawiać, a już szczególnie tego, na czym (na kim) im najbardziej zależy. Taki nieludzki Bóg.

Czy lękasz się czasem, że Bóg chce od Ciebie zbyt wiele? Czy podświadomie czekasz, gdy Ci się coś uda, że zaraz to runie, zawali się, bo niemożliwe, by mogło być tak pięknie? Czy wierzysz w takiego Boga, który ciągle chce więcej i więcej, który chce zabrać Ci to, co właśnie ma Cię uszczęśliwiać?

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

Kiedy Bóg pragnie czegoś od człowieka, to tylko po to, by oddać mu po stokroć – i to już teraz! Jezus nie zabrał młodzieńcowi jego posiadłości, bo nie pragnął ich. On pragnął jego i chciał dać mu prawdziwe szczęście, nie chwilowe – jak worki ze złotem. Chciał wypełnić jego serce czymś więcej niż rzeczy i pola – miłością i pokojem, który nie przeminie nawet pośród prześladowań i cierpień. Chciał mu dać szczęście, o jakim mu się nawet nie śniło! Ale młodzieniec nie rozumiał, że aby coś wypełnić, trzeba to najpierw opróżnić. Dlatego odszedł do swoich „bogactw”, odszedł ze smutkiem. Przedziwny jest Bóg – oskarżany o nieludzkość staje się człowiekiem (czy mógłby być bardziej ludzki?!)…, a potem wydaje się w ręce ludzi, którzy postępują z Nim nieludzko. Czyż to nie dzisiejszy świat?

Patrząc na tylu świętych, którzy z szaleńczym wprost zaufaniem oddali Bogu WSZYSTKO, nie możemy wątpić, że On dał im o wiele więcej niż oni Jemu. Który z nich oddałby możliwość przebywania w Jego Bliskości za stanowisko czy kawałek ziemi? Czy można wyobrazić sobie św. Franciszka jak wraca do sklepu ojca po tym, co przeżył z Bogiem? Czy św. Faustyna wyrzekłaby się swego posłannictwa za cenę zdrowia czy poważania wśród sióstr? Nigdy! Bo to, co daje Jezus człowiekowi, który Mu zaufał, przewyższa wszystkie jego pragnienia i oczekiwania.

A zatem – odwagi! Nie odmawiaj Bogu niczego, bo On nie zabiera, ale robi miejsce na dary, przy których wszystkie skarby świata bledną i tracą wszelką wartość.

s. Maria Magdalena OSU

Kategorie:Uncategorized

Chwyć różaniec….

4 Październik 2015 Dodaj komentarz

11225225_148517498830313_5824696525174621563_n

”Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

My także mamy małe zwiastowanie,
My też czekamy Twego nawiedzenia.
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych módl się za nami!

On za twą sprawą wodę w wino zmienił.
On na Taborze swe ciało przemienił.
Wdzięczni, razem z Tobą do Niego wołamy.
W tajemnicach światła módl się za nami!

Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych módl się za nami!

My także mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!”

Nowenna pompejańska – jak odmawiać i krótkie świadectwo

2 Październik 2015 Dodaj komentarz

O nowennie pompejańskiej usłyszałam po raz pierwszy od koleżanki ze studiów już jakiś czas temu. Krótko później jakoś o Icona_Madonna_Pompeiniej zapomniałam, ale jednak wróciła do mojego życia całkiem niedawno za sprawą mojej Mamy, która podjęła wyzwanie zaczęła ją odmawiać. Aż pewnego dnia sama postanowiłam zacząć odmawiać nowennę, która ostatnio się skończyła. A czym tak w zasadzie jest nowenna pompejańska i jak się ją odmawia?

Jak odmawiać nowennę pompejańską?
To proste! Przez 54 dni odmawiamy codziennie 15 tajemnic różańca modląc się w jednej intencji oraz dodając do „standardowych” modlitw różańca kilka krótkich modlitw początkowych i końcowych.

Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni rozpoczęcia i zakończenia nowenny wraz z dniami przejścia części błagalnej (pierwsze 27 dni) w dziękczynną (drugie 27 dni).

Poniżej przedstawiamy krótkie instrukcje różańca i nowenny pompejańskiej.

  1. Nowenna pompejańska krok po kroku
  2. Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.
  3. Potem podajemy intencję i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
  4. Przechodzimy do modlitw początkowych różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
  5. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic (15 dziesiątek) – nie musisz wszystkich na raz.
  6. Po skończeniu różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną lub dziękczynną – zobacz niżej). Wystarczy tę modlitwę odmówić raz na dzień, na końcu różańca.
  7. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Nie jest to takie skomplikowanie, prawda? Osobiście przerażało mnie odmawianie 3 Tajemnic Różańca w ciągu dnia. No bo w końcu praca, studia, nauka, więc czasu nie ma zbyt wiele, więc jak znaleźć go na odmawianie takiej ilości modlitw? Ale jednak okazało się, że można znaleźć czas – osobiści modliłam się w różnych sytuacjach – w tramwaju, w pociągu, w drodze do pracy, podczas ćwiczeń na siłowni, podczas przerwy w pracy… Miałam w sercu silną intencję – prośbę o własne uzdrowienie. Już po kilku pierwszych dniach poczułam się lepiej – psychicznie oraz fizycznie. Dzień przed zakończeniem części błagalnej miałam kontrolną wizytę u reumatologa (choruję na reumatoidalne zapalenie stawów). I usłyszałam najpiękniejsze słowo jakie można usłyszeć w tej chorobie – REMISJA <3. Przypadek? Nie sądzę. A co to oznacza remisja? Że choroba nie postępuje, że mam szansę na kolejne kilka lat bez większego bólu. To przede wszystkim nadzieja… To jednak nie wszystko. W moim sercu zapanował przede wszystkim spokój, na twarzy częściej pojawiał się uśmiech…. Wszystko szło lepiej… Od kiedy skończyłam nowennę minęło już kilka dnia, a ja rozpoczęłam następną.

Szczerze polecam doświadczyć mocy nowenny pompejańskiej… Bóg zaskakuje, działa cuda, zwłaszcza, że jest to nowenna nie do odparcia… Uwaga na jedno – to wciąga;)

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 3 396 obserwujących.