XV Niedziela Zwykła

Jezus_ukrzyzowanie_3.290414_std „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” (Mk 6, 7-13)

 

 

„Wołanie o męczeństwo”

Musimy wyjść z pustymi rękoma
Odziani w swe szaty i worek pokutny
By wiara nie została strawiona
i Bóg w sposób okrutny.

Dziś idę do ciebie do jednej z tych wiosek
Gdzie twoje ręce w boju zaprawione
By nieść Nowinę Dobrą bez żadnych masek
z twarzą czystą jak zorza, oblicza upragnione

Daj dobry Boże łaskę choć maleńką
Bym mógł Twoja chwałę głosić w światach wielu
Bym mógł tę łaskę oddać dla innych tak wielką
Bym mógł w męczeństwie dojść do tego celu

Którymś Ty sam, Boże jedyny
Mej życiowej drogi , Odkupicielem
Moją jedyną miłością
i moim Zbawieniem

Daj mi dobry Boże oczy serca rozpostarte
Bym się prochem stała w Twych dłoniach
Kolana od klęczenia daj mi Boże starte
i ślady od cierni zostaw na mych skroniach

Daj mi krzyż nosić od rana do wieczora
Za winy świata i win mych boleści
Ku końcu życia zakwitła aureola
na głowach wielu do dziś Twe kręgi mieści

Chcę Twoim śladem kroczyć dobry Boże
Spraw bym z Twym Synem znalazła królowanie
I o męczeństwo i o boleść proszę
Z Twymi świętymi wiecznie Ciebie miłowanie


Wiersz pochodzi ze zbiorów własnych
autor: Magdalena Ewertowska

Kategorie:Bóg

Modlitwa przebaczenia

inne0187Modlitwa Przebaczenia o. Roberta DeGrandisa SSJ obejmuje najważniejsze obszary naszego życia, wymagające przebaczenia. Jej słowa przypomną Ci również inne, które dotyczą wyłącznie Twoich własnych doświadczeń. Pozwól działać Duchowi Świętemu – będzie przywodził Ci na myśl te osoby lub grupy ludzi, którym potrzebujesz przebaczyć. Wypisuj je na kartce, aby pamiętać o nich przez kolejne dni. Niektórzy mogą z zaskoczeniem stwierdzić, że lista ta obejmuje ponad setkę „winowajców”, choć na początku nie wierzyli, że mają komuś coś do przebaczenia. Ojciec DeGrandis poleca ją odmawiać przez 30 kolejnych dni, pozwalając w ten sposób Bogu wydobywać z Twojej podświadomości te wszystkie osoby i sytuacje, z którymi związały Cię bolesne doświadczenia. Dlaczego warto podjąć ten trud przebaczenia? Ono nie tylko uzdrowi Twoje relacje z innymi (włączając w to samego Boga), ale przez nie przychodzi Twoje własne uzdrowienie duchowe, emocjonalne, psychiczne i fizyczne. Bóg pragnie leczyć Twoje serce, jak i przebaczać Ci grzechy, w odpowiedzi na prośbę, jaką codziennie do Niego zanosisz:

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, „i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12).

1. PANIE JEZU CHRYSTE, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.
2. BOŻE OJCZE, przebaczam CI te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę, chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie, gdy inni mówili: „Widać Bóg tak chciał”, a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.
3. Panie mój, przebaczam SOBIE moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnij mnie swoim Duchem Świętym.
4. Następnie przebaczam SOBIE branie Twojego imienia nadaremno, nieoddawanie Ci czci przez zaniechanie chodzenia do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.
5. Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Przebaczam jej, jeśli wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała.
6. Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady. Przebaczam mu to.
7. Panie, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI i SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie.
8. Panie przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły.
9. Jezu, przebaczam moim DZIECIOM ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły niepokój.
10. Mój Boże, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: TEŚCIOWEJ, TEŚCIOWI, SYNOWEJ, ZIĘCIOWI i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam ich słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.
11. Panie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM: babci i dziadkowi, ciotkom, wujkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, zaborczo traktując moich rodziców spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.12. Jezu, pomóż mi przebaczyć moim WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko. Przebaczam im.
13. SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia – ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów. To wszystko przebaczam im, Panie.
14. Przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, Papieżowi, całemu KOŚCIOŁOWI: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości, złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości. Przebaczam im dzisiaj.
15. Panie, przebaczam OSOBOM ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali; przez których poniosłem szkodę materialną.
16. Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.
17. Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.
18. Panie, przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.
19. Jezu, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.
20. Panie Jezu, przebaczam moim NAUCZYCIELOM i WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym, jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali „tępym” lub „głupim”, zmuszali, żebym zostawał po lekcjach w szkole. Przebaczam im, Panie, z serca.
21. Jezu, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali o mnie.22. Panie Jezu, w szczególny sposób modlę się o przebaczenie TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.
23. Panie, SAM również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi za ból, jaki im zadałem – szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca, zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.
24. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem teraz uwolniony od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój Święty Duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen.

/ o. Robert DeGrandis SSJ Modlitwa przebaczenia/

Ewangelizacja->Nowa Kultura->skromność

ewangelizacja-708x350„24. Kościół «wyruszający w drogę» stanowi wspólnotę misyjną uczniów, którzy podejmują inicjatywę, włączają się, towarzyszą, przynoszą owoc i świętują. «Primerear – to podjąć inicjatywę»: zechciejcie wybaczyć mi ten neologizm. Wspólnota ewangelizacyjna doświadcza, że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas umiłował (por. 1 J 4, 10) i dlatego wie, jak kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić wykluczonych. Żyje niewyczerpalnym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia, będącego owocem doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Ojca i jego udzielającej się mocy. Odważmy się trochę bardziej podjąć inicjatywę! W wyniku tego Kościół potrafi «włączyć się». Jezus umył nogi swoim

uczniom. Pan angażuje siebie i angażuje swoich uczniów, klękając przed innymi, aby ich obmyć. Ale zaraz potem mówi uczniom: «będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie» (J 13, 17).

Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, jeśli to konieczne – uniża się aż do upokorzenia i bierze na siebie ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają «zapach owiec», a one słuchają ich głosu. Wspólnota ewangelizacyjna staje się zatem gotowa, by «towarzyszyć». Towarzyszy ludzkości we wszystkich jej doświadczeniach, także tych dotkliwych, nierzadko długotrwałych. Wie, co znaczy długo czekać, i zna wytrwałość apostolską. Ewangelizacja jest bardzo cierpliwa i uwzględnia ograniczenia. Wierna wobec daru Pana potrafi także przynosić owoce. Wspólnota ewangelizacyjna zwraca zawsze uwagę na owoce, ponieważ Pan chce, aby była płodna. Troszczy się o ziarno i nie traci spokoju z powodu kąkolu. Siewca, widząc wyrastający kąkol pośród ziarna, nie reaguje lamentując i wszczynając alarm. Znajduje sposób, by sprawić, żeby Słowo wcieliło się w konkretnej sytuacji i wydało owoce nowego życia, chociaż pozornie wyglądają na niedoskonałe lub niepełne. Uczeń umie ofiarować całe życie i ryzykować nim aż po męczeństwo jako świadectwo Jezusa Chrystusa, ale marzy nie o tym, by przysporzyć sobie nieprzyjaciół, ale raczej, aby Słowo zostało przyjęte i ukazało swą wyzwalającą i odnawiającą moc. Wreszcie radosna wspólnota ewangelizacyjna potrafi «świętować». Obchodzi i świętuje każde małe zwycięstwo, każdy krok naprzód w ewangelizacji. Radosna ewangelizacja staje się pięknem w liturgii pośród codziennej potrzeby pomnażania dobra. Kościół ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także celebrowaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo.”

(za: Adhortacja Evangelii Gaudium)

 

Czas wakacyjny jest czasem szczególnie wzmożonej ewangelizacji. Gdziekolwiek jesteśmy mamy okazję świadczyć- wyjeżdżając na rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia, ale przede wszystkim w codzienności: plaża, miasto, morze, spotkania ze znajomymi. Warto wziąć pod uwagę nie tylko kwestię duchową, by przyprowadzić ludzi pod krzyży Chrystusa ale przede wszystkim by przez nasze postępowanie ludzie odnajdywali prawdziwe wyzwolenie. Dlatego też tak ważną kwestią okazuje się Nowa Kultura, która wdrażana w życie „przynosi owoc obfity” (za: J 15, 5c)

„Chcę być wolną w dążModestyIsColorResizeeniu do wyższych wartości, które uznam za swoje; dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii tworząc NOWĄ KULTURĘ, w której wszystko służy wartości osoby.

Jako osoba nie mogę być dla nikogo przedmiotem użycia i mogę się oddać tylko prawdziwej miłości. Strażniczką mej godności uczynię CZYSTOŚĆ oraz skromność i wstydliwość w ubieraniu się i zachowaniu.”

(za: Nasza Droga- program życiowy dziewcząt OND I stopnia)

Kategorie:Bóg, kobieta, Przemyślenia

Już czas wyruszyć na szlak…

26 Czerwiec 2015 Dodaj komentarz

99999766

Dzisiaj zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Rozpoczyna się czas urlopów i wypoczynku.

Niech słowa papieża Benedykta towarzyszą nam w tym czasie. Szukajmy Chrystusa w każdym napotkanym człowieku i dzielmy się radością z tego spotkania. Niech to doświadczenie przemienia nas, a przez nas innych ludzi. Już czas wyruszyć na szlak…

„Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci Ewangelii Chrystusa.

Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go,

i opowiadać innym o przyjaźni z Nim.

Tylko w tej przyjaźni doświadczamy tego,

co jest piękne i co wyzwala.

Tylko w tej przyjaźni otwierają się na oścież drzwi życia.

Tylko w tej przyjaźni rzeczywiście otwierają się

wielkie możliwości człowieka.

 

„…BY ŚWIAT USŁYSZAŁ”

10984499_816854935063083_2182673161154652566_n (1)„Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,

których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.”

Scena. Widownia. Mikrofony. Zespół. Wokaliści. Ale przede wszystkim na scenie stojący KRZYŻ, źródło miłości i miłosierdzia. Ale wróćmy do początku.

Miniony weekend stał pod znakiem… uwielbienia! W dniach 20-21 czerwca w Ostródzie po raz trzeci odbyły się warsztaty muzyczne a w niedzielny wieczór koncert ewangelizacyjny „…by świat usłyszał”. Pomysłodawczynią jest Joanna Jaskółowska wspierana przychylnością Nieba i liczną rzeszą wolontariuszy. Gwiazdą wieczoru a jednocześnie prowadzącymi warsztaty byli członkowie zespołu NewLife’m (Agnieszka Musiał, Marcin Pospieszalski, Piotr Jankowski, Joachim Mencel oraz Witek Góral).

Od rana do wieczora młodzi ludzie z naszego (i nie tylko!) miasta trenowali, podkształcali się nie tylko ze śpiewu ale i z emisji głosu. Warsztaty przebiegały w pięciu sekcjach: wokalna, gitara basowa, gitara klasyczna/elektryczna, perkusja i klawisze. Sobotę uwieńczyła wspólna zabawa przy ognisku a także Apel Jasnogórski, który wspólnie odśpiewaliśmy.

1535418_835356183212958_3365836862864016607_n11062336_835358209879422_4104114799778672737_n

W niedzielę rano uczestniczyliśmy we Mszy Świętej a następnie żwawym krokiem pędziliśmy na kolejne godziny warsztatów, na których razem ze wszystkimi sekcjami ćwiczyliśmy piosenki przed występem….
… i tak od godziny 16:00 trwały przygotowania do koncertu, który miał miejsce w ostródzkim amfiteatrze, umiejscowionego nad jeziorem. Pogoda sprzyjała, więc tę kwestię udało nam się ugadać z Panem Bogiem J Tak trwały liczne próby z zespołem, z dziećmi i młodzieżą, aby o 19:00 razem ze zgromadzonymi na miejscu mieszkańcami Ostródy i gośćmi, wspólnie uwielbiając Boga w śpiewie, świadectwach i w bliźnim.

10518700_836041889811054_5897267619968055794_n11535840_836035663145010_1908305627514206210_n

Koncert rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził o. Krzysztof (OFMConv) –  czuwający nad koncertem od strony duchowej. Następnie wystąpili młodzi ostródzianie z pieśniami chwały. I tak o 19:45 rozpoczął się finałowy koncert zespołu NewLife’m razem z warsztatowiczami. Koncert prowadził aktor Andrzej Młynarczyk, który w czasie koncertu dał świadectwo swojego religijnego życia.

1467443_836035733145003_7942871477039976561_n11542097_836026326479277_6454920027343671318_n

Pieśni uwielbienia, które wspólnie wyśpiewaliśmy były odwzorowaniem naszej wiary. Tej najprostszej, ale jakże mocnej. Każdy z nas mógł świadczyć o Jezusie Chrystusie, jedynym Panu i Zbawicielu świata. Każdy z nas mógł spędzić ten czas w towarzystwie osób wierzących- jednych mniej, innych bardziej, a może nawet i w obecności osób niewierzących, poszukujących wiary. Ale przede wszystkim każdy z nas mógł przyprowadzić siebie nawzajem pod krzyż Jezusa Chrystusa…

… krzyż stojący na scenie, źródło miłości i miłosierdzia.


zdjęcia pochodzą z fanpage’a na Facebook’u : http://www.faacebook.com/byswiatuslyszal

Fotorelacja Gościa Niedzielnego: http://olsztyn.gosc.pl/doc/2556569.Ostroda-modli-sie-spiewem

http://www.byswiatuslyszal.pl

http://www.newlifem.com

http://www.facebook.com/newlifem

„Głęboka cisza” czyli pokój.

21 Czerwiec 2015 Dodaj komentarz

0-008877

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» Mk 4, 35-41

Ewangelia często przeciwstawia wierze lęk. Człowiek jest pełen strachu, boi się o siebie, o rodzinę. Doświadczenie burzy  czasami wiąże się z pytaniem o sens choroby, cierpienia, nieszczęścia. Zaczyna się szukanie różnych „pocieszaczy”.

WIARA pozwala doświadczyć pokoju podczas burzy, kiedy wydaje się że wszystko się wali. To ogromny dar. Zachowanie wiary w sercu. Bóg jest Panem mojego życia. On pozwolił na tę sytuację i On poprowadzi. Trwanie w tym co jest, a w sercu „głęboka cisza” czyli pokój.

 

Masz tylko DZISIAJ…

9 Czerwiec 2015 Dodaj komentarz

Widzę po sobie, jak często robię wiele planów, mniej czy bardziej długoterminowych. Studia, praca, spotkania… Ale tak naprawdę rzadko kiedy uświadamiam sobie, że jedyny dzień, jaki mam do dyspozycji to DZISIAJ. Tylko dzisiaj mogę zrobić cokolwiek. Tylko dziś… Wczoraj było i nie wróci, a jutro może nie nadejść…

Z tej okazji dodaję Dekalog Jana XXIII

1. TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym nie chcąc rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów mego życia.
2. TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o moją postawę być uprzejmym, nikogo nie krytykować ani tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym sobą.
3. TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony, aby być szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz.
4. TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności, i nie będę domagał się, by to one przystosowały się do moich planów.
5. TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 minut na dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm jest potrzebny dla życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest do życia duszy.
6. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej coś dobrego i nikomu o tym nie powiem.
7. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedna z tych rzeczy, których czynić nie lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt o tym się nie dowiedział.
8. TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania.
9. TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczności mówiły, co innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było.
10. TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się radować pięknem i wierzyć w dobroć.

Owocnego DZIŚ życzę!

Kategorie:modlitwy, refleksje
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 3 241 obserwujących.